Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Sládkovičova 487
04922 Gemerská Poloma

Živá Červená stužka kampane Červené stužky 2019
Živú červenú stužku sme vytvorili dňa 29. 11. 2019. Zúčastnilo sa jej cca 55 žiakov a učiteľov.
Suhlasíme so zverejnením fotografie. Mgr. Gabriela Knišková

Mgr. Gabriela Knišková