Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Hviezdoslavova 1
05001 Revúca

Aj tento rok sme sa opäť zapojili do aktivity "Živá Červená Stužka". O ochorení AIDS sme žiakov najskôr informovali. Rozprávali sme sa s nimi o príznakoch AIDS, prenose vírusu HIV, ale aj o výskyte AIDS vo svete a na Slovensku. Deti to podnietilo k vytvoreniu originálnej "živej" červenej stužky, ktorou vlastnými telami zobrazili vzájomnú pomoc, súdržnosť a vciťovanie sa do situácie chorých.
Dňa 28.11.2019 sa žiakom druhého stupňa podarilo vytvoriť hneď niekoľko zaujímavých "živých" červených stužiek. Napriek tomu, že niektoré varianty boli fyzicky náročnejšie, žiaci to zvládli vynikajúco.
Fotografia "živej" stužky, na ktorej žiaci ležia, vyjadruje pochopenie skutočnosti, že vírus HIV môže postihnúť kohokoľvek, nezáleží na pohlaví, veku, či ľudskej rase. Tento problém je naozaj aktuálny a týka sa nás všetkých. Chlapec na fotografii pomáha chorým, drží ich nad sebou.
Druhý model "živej" stužky je dôkazom toho, že chorý človek je v boji proti AIDS slabý. Potrebuje podporu a pomoc presne tak, ako žiaci potrebovali jeden druhému dôverovať pri realizácii "živej" stužky.
Našim žiakom sa aktivita tohto typu páčila a veľmi radi podporia kampaň Červené Stužky aj nabudúce.

Mgr. Klimentová Michaela