Súťaž - Živá Červená stužka

Stredná odborná škola techniky a služieb

Tovarnícka 1609
95582 Topoľčany

Do kampane "Červené stužky v rámci prevencie proti AIDS a HIV sa zapájame každoročne od jej samotného vzniku. Tento rok sme sa opäť rozhodli vytvoriť 29. novembra 2019 v telocvični školy živú červenú stužku. Zúčastnili sa žiaci i niektorí učitelia, pán školník aj vrátnik, oblečení v červenom, pri tvorbe bola opäť dobrá nálada. Vo vybraných triedach žiaci sledovali DVD "In your Face" a následne sme o problematike HIV a AIDS besedovali. Kampaň "Červené stužky" patrí k tradičným aktivitám na našej škole.

Mgr. Elena Martinková