Súťaž - Živá Červená stužka

Odborné učilište internátne

Námestie sv. Ladislava 1791/14
95115 Mojmírovce

Žiaci boli aktívni, podujatie sa im páčilo, zaujalo ich. V súčastnosti preventívna činnosť daného charakteru je veľmi aktuálna a potrebná, najmä pre mládež v zložitom adolescentnom veku. Akciu pripravila koordinátorka červených stužiek dňa 27.11.2019 na nádvorí našej školy OUI Mojmírovce.

Jana Adámeková