Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola Jána Domastu

Cabaj-Čápor 1085
951 17 Cabaj-Čápor

Základná škola Jána Domastu Cabaj – Čápor 1085, 951 17 Cabaj - Čápor


„Živá červená stužka“

Dátum realizácie: 26. novembra 2019
Ročníky: 1.A – 4.A
Počet zúčastnených: 47 žiakov a 4 pedagógovia
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gálová – protidrogový koordinátor ZŠ
Popis tvorby „Živej červenej stužky: Žiaci školy sa 25.11.2019 oboznámili s posolstvom „Červených stužiek“ prostredníctvom školského rozhlasu v rozhlasovej relácii, pričom boli žiaci z primárneho vzdelávania vyzvaní k oblečeniu si červeného trička, blúzky, mikiny, šiat na ďalší deň na vytvorenie krásneho symbolu „Živej červenej stužky“
Žiaci sa počas dopoludňajšieho vyučovania pochytali za ruky a spoločne s vyučujúcimi vytvorili tvar červenej stužky. Tvar zdokonalili čupnutím si a zaguľatením chrbta.
Žiakov aktivita bavila a už teraz sa tešia na ďalší ročník.
Ospravedlňujeme sa za kvalitu fotografie „Živej červenej stužky“, vyskytol sa však problém s médiom, na ktorom bol snímok uložený. Ďakujeme za pochopenie.

Vypracovala: Mgr. Monika Gálová, koordinátorka protidrogovej výchovy na škole

Mgr. Monika Gálová