Súťaž - Živá Červená stužka

SPŠ stavebná a geodet.

Lermontovova 1
04001 Košice-Staré Mesto

Dňa 27.11.2019 sme v telocvični našej školy vytvorili živú červenú stužku, ktorej sa zúčastnili učitelia a žiaci z takmer z každej triedy.

Ing.Marianna Hanušovská