Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s MŠ Školská 321

Školská 321
02801 Brezovica

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými vírusom HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, preto sme pri príležitosti Svetového dňa AIDS (1.12.) vytvorili živú červenú stužku a tak sme sa po prvýkrát zapojili do 13. ročníka kampane Červené stužky, ktorá je podporená MŠVVaŠ SR v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019.
Žiaci boli touto myšlienkou nadšení, prišli oblečení v červenom a akcia mohla začať.
Fotenie prebiehalo v telocvični a zúčastnili sa ho všetci žiaci našej školy.

Mgr. Martina Turošáková