Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s MŠ Dolná Strehová

Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová

Dňa 25. novembra 2019 sme na našej škole organizovali akciu "Živá“ červená stužka. Žiaci od najmladších až po tých najstarších a rovnako i všetci pedagogickí zamestnanci školy boli informovaní niekoľko dní pred plánovanou akciou, aby si v dohodnutý deň obliekli do školy červenú mikinu, tričko či šaty. V doobedňajších hodinách sa nám podarilo zhromaždiť v priestoroch chodby našej školy, aby sme si tak ako každý rok, vytvorili vlastnú „živú“ červenú stužku. Vytvorením "živej" červenej stužky sme vyjadrili solidaritu v boji proti zákernej chorobe AIDS. Spolu s vyučujúcimi nás bolo 75. Žiaci druhého stupňa boli na hodinách etickej výchovy a náboženstva vopred poučení o ochorení AIDS, jeho príznakoch a spôsobe nakazenia. Cieľom vyučovacej hodiny bolo naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a k zdraviu a životu druhých. Žiaci boli na spomenutých vyučovacích hodinách rozdelení do viacerých skupín. Každá zo skupín detí si po prednáške otestovala svoje poznatky pomocou vedomostného kvízu, ktorý pozostával zo 16 otázok. Žiakom sa kvíz a prednáška veľmi páčili a s vyučujúcimi horlivo diskutovali o správnych odpovediach.

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Chrťanská

Mgr. Miroslava Chrťanská