Súťaž - Živá Červená stužka

Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej

Námestie hrdinov 6
94201 Šurany

Celoslovenskú kampaň Červené stužky, ktorú organizuje svetová zdravotnícka organizácia WHO, každoročne podporuje aj naša škola. Všetky aktivity smerujú k zvyšovaniu informovanosti žiakov o víruse HIV a ochorení AIDS, o spôsoboch prenosu vírusu HIV a o ochrane pred infikovaním sa . Veľkým prínosom je aktívna spolupráca našej školy so Slovenským Červeným krížom. Niekoľko dní vopred si žiaci i učitelia pripravili červené stužky, ktoré si v piatok 29. 11. 2019 všetci žiaci, učitelia i rodičia žiakov pripli. Mnohí podporili tému červených stužiek i červeným oblečením. Vďaka zainteresovaniu žiakov, pedagógov i rodičov sa snažíme šíriť osvetu i za bránami našej školy.

Mgr. Kristína Patkósová