Súťaž - Živá Červená stužka

Spojená škola Piešťany

Valova 40
92101 Piešťany

Sme spojená škola v Piešťanoch. Vzdelávame žiakov s rôznym postihnutím. Živú červenú stužku sme spoločne so žiakmi vytvárali po oboznámení s problematikou HIV. Do kampane sme zapojili viacero zložiek našej školy a aj našich malých škôlkárov. Žiaci sa na to veľmi tešili. Dozvedeli sa, že táto reťaz - živá červená stužka - predstavuje starostlivosť, podporu, nádej a záujem o ľudí postihnutých HIV vírusom.

Dovčíková