Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s materskou školou

Školská 267
059 52 Veľká Lomnica

V stredu 27.11. 2019 sa žiaci stretli v telocvični našej školy a svojou "živou" červenou stužkou podporili kampaň. Tohto roku sme realizovali nápad žiackej školskej rady a zapojili sme do akcie žiakov a pedagógov prvého aj druhého stupňa. Benjamínkami našej stužky boli žiaci 2. ročníka. Ale myslíme si zároveň, že je dôležité edukovať deti od útleho veku. Prostredníctvom vlastnoručne vyrobených písmen nápisu ĎAKUJEME sme chceli predovšetkým poďakovať tvorcom kampane, že už niekoľko rokov môžme byť súčasťou tohto zmysluplného projektu. Milé Červené stužky ďakujeme teda a tešíme sa na ďalšie akcie na podporu Vašej kampane.
Mgr. L. Bobovská

Mgr. Martina Kleinová, Mgr. Adriana Liptáková, Mgr. Lucia Bobovská