Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola J.A.K

Ul. Komenského 7
05001 Revúca

Plagáty na propagáciu a zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS sme umiestnili v budove našej školy na vchodových dverách do školy a taktiež vchodových dverách do školskej jedálne. Živú červenú stužku sme urobili dňa 26. novembra 2019 na našom školskom dvore . Živú stužku vytvorili žiaci z ročníkov 4. - 9. v počte 300 ... Jej odkaz sme propagovali v školskom rozhlase, na webovej stránke školy, ale aj webovej stránke mesta, mestských novinách, ale aj na webovej stránke nášho regiónu Gemer.

PaedDr. Ľubomíra Hláveková