Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Školská 302
92571 Trnovec nad Váhom

Dňa 29.11.2019 sme tradične na podporu solidarity, nádeje a posolstva červenej stužky vyhlásili Deň v červenom. Všetci spoločne prišli do školy v červenom oblečení. Pri vstupe do budovy členky Žiackej školskej rady pripínali červené stužky. Tento rok i napriek nepriazni počasia sme vytvorili Živú červenú stužku na školskom ihrisku. Okrem toho sa v tento deň vyhodnotila aj výtvarná súťaž Červená stužka.

Mgr. Miriam Žigová