Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s materskou školou

Školská 1
94145 Maňa

Na našej škole sme zorganizovali niekoľko aktivít pri príležitosti svetového dňa boja proti AIDS. Do kampane Červené stužky sa zapojili ročníky 7. - 9. S problematikou sa žiaci zoznámili prostredníctvom prezentácie, pozreli si video so sestrou Františkou - Anjeli,vyrobili a pripli si červené stužky a na záver vytvorili "živú" červenú stužku.

Ing. Lucia Slováková