Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s MŠ

Úbrež 141
07242 Úbrež

Žiaci Základnej školy s materskou školou z Úbreže sa zapojili do aktivity ,, Živá“ červená stužka 2019, ktorá bola vyhlásená ako jedna z možných aktivít 13. ročníka celoslovenskej osvetovej kampane Červená stužka.
Dňa 20.11.2019 sa 40 žiakov našej školy zhromaždilo na školskom dvore. Každý zúčastnený žiak bol vopred poučený o cieli a význame akcie, zároveň dostal červený balón. Balóny tvorili chrbát červenej stužky, ktorá zviditeľňuje 1. december – Svetový deň boja proti AIDS.
Žiakom sa tento spôsob podpory kampane páčil, aktívne sa zapájali svojim pohybom do optimálneho vytvorenia tvaru stužky. Aktivitu ,, Živá červená stužka“ žiaci školy radi svojou účasťou podporia aj v budúcich ročníkoch.


Mgr. Baločková Lucia