Súťaž - Živá Červená stužka

Špeciálna ZŠ pri RC

Školská 158
07661 Bačkov

dňa 28. 11. 2019 sa deti a zamestnanci zariadenia zapojili do súťaže Živá Červená stužka 2019, kde sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS.

Mgr. Fatima Toronyiová