Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s materskou školou

Stráne pod Tatrami č. 33
059 76 Stráne pod Tatrami

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
STRÁNE POD TATRAMI č. 33, 059 76
„Živá“ červená stužka 2019
Už každoročne sa naša škola zapája do kampane „Červená stužka“. Prostredníctvom svojich učiteľov sa naši žiaci snažia o aktívne zapojenie sa do kampane boja proti AIDS. Žiaci spolu s koordinátorkou protidrogovej prevencie Mgr. Katarínou Pitoňákovou pripravujú rôzne výtvarné aktivity a kvízy zamerané na AIDS.
V tomto XIII. ročníku sa zúčastňujeme výtvarnej súťaže „Pohľadnice pre Červenú stužku“, a tento rok koordinátorka protidrogovej prevencie spolu s učiteľmi a žiakmi II. stupňa zorganizovala „Živú“ červenú stužku.
Dňa 27. 11. 2019 sa priestory chodby našej školy Stráne pod Tatrami zmenili na kampaň boja proti AIDS. V tento deň žiaci a učitelia vytvorili z 30 metrového červeného krepového papiera živú červenú stužku, ktorú tvorilo 114 žiakov a 10 učiteľov.
V tejto kampani budú žiaci naďalej pokračovať zhotovovaním a pripínaním červenej stužky, a tým vyzývať žiakov a učiteľov k ich noseniu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí takýmto gestom prispeli do kampane boja proti AIDS. Informačný panel o projekte AIDS a Červená stužka, ako aj fotografie sa nachádzajú v priestoroch našej školy.


Zodpovedná vedúca kampane: Mgr. Katarína Pitoňáková

Mgr. Katarína Pitoňáková