Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Veľké Uherce 145
95841 Veľké Uherce

Akcia Červené stužky sa uskutočnila 29. novembra 2019 na našej škole vo Veľkých Uherciach. Tento projekt sa u nás teší veľkej obľube. Posolstvá červenej stužky, akými sú záujem, podpora a solidarita s ľuďmi nakazenými HIV či postihnutými chorobou AIDS nám nie sú ľahostajné, a tak nápad vytvoriť živú stužku, sa stretol s entuziazmom a ochotou nielen všetkých žiakov a učiteľov či vychovávateliek, ale aj ostatných zamestnancov školy, ako sú pani sekretárky, upratovačky, školník...
Piatkové ráno bolo iné ako bežné školské rána. Záplava červenej – symbol krvi a života, ktorú mal každý na sebe, ale najmä vzrušenie a nadšenie sa dalo priam krájať. Po veľkej prestávke sa deti pochytali za ruky a presunuli sa ku schodom, kde sme vytvorili živú červenú stužku. Bolo úžasné vidieť, ako celá škola drží pohromade ako jedna veľká rodina. V očiach aj tých najmenších sa dal čítať pocit šťastia a výnimočnosti, že aj oni môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Kampaň mala pozitívny ohlas, donútila nás všetkých sa zamyslieť nad daným problémom, vyjadriť svoj postoj, a najmä vyvarovať sa nebezpečenstiev, ktoré by nás k tejto zákernej chorobe mohli doviesť.

Mgr.Andrea Kapsová