Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča

9.mája 718
980 55 Klenovec

Dobrý deň, posielam foto zo živej červenej stužky.
S pozdravom Rudová

Mgr.Anna Rudová