Súťaž - Živá Červená stužka

Str. zdravotnícka škola

Sládkovičova 36
08024 Prešov

Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Červené stužky 2019
Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom týždňových aktivít pod názvom „Červené stužky.“
Pri príležitosti dňa boja proti AIDS – 1. december v rámci kampane „Červené stužky“ sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:
• Dňa 27. 11. 2019 sme pre žiakov pripravili prednášku a besedu na tému AIDS so zameraním na prevenciu.
• Žiakom bol premietnutý dokumentárny film Anjeli, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV.
• Žiaci a zamestnanci školy sa zapojili do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky.
• Žiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyrobením pohľadníc s danou problematikou.
• Plagát kampane bol umiestnený vo vestibule školy.
• Dňa 28.11. 2019 sme žiakmi našej školy na školskom dvore vytvorili „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU.“

03.12.2019
PaedDr. Monika Timková

MonikaTimková