Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s MŠ

Dlhá nad Oravou 110
02755 Dlhá nad Oravou

Živá Červená stužka kampane Červené stužky 2019

PaedDr. Elena Vrábľová