Súťaž - Živá Červená stužka

Gymnázium V.Mihálika

Kostolná 119/8
92601 Sereď

" Živá Červená stužka"

Aj naše gymnázium sa zapojilo do súťaže Živá Červená stužka, žiaci celý týždeň nosili na oblečení vlastnoručne vyrobené červené stužky a týždeň vyvrcholil vytvorením živej červenej stužky.

Mgr. Lenka Sopčáková