Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Drienovec 44
04401 Drienovec

Dobrý deň,
V prílohe Vám zasielame fotografiu do súťaže "Živá červená stužka".
Do súťaže sa zapojili žiaci Základnek školy Drienovec spolu s učiteľmi.Našu školu navštevujú rómsky žiaci, ktorí sa aj napriek slabšej sociálnej situácii snažili byť v tento deň v červených tričkách. Ďakujeme Vám za príležitosť zapojiť sa do tejto súťaže.

Mgr. Kristína Kubinyiová