Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

Živá Červená stužka
Do aktivity Živá Červená stužka sa zapojili žiaci druhého stupňa. Aktivita bola podporená interaktívnou prednáškou o ochorení AIDS a význame kampane Červené stužky v spolupráci so školskou psychologičkou. Všetci zapojení žiaci mali oblečené červené tričká. Podujatie sa uskutočnilo 18.11. 2019. Počas dňa prebiehalo aj podujatie Športom pre Červené stužky.

Mgr. Júlia Švecová, Romana Kluchová