Súťaž - Živá Červená stužka

Špeciálna základná škola

Kováčska 12
05601 Gelnica

Žiaci našej školy sa dňa 26.11.2019 zapojili do ďalšej aktivity v rámci kampane. Aktívne sa podieľali na jej príprave aj realizácii.

Mgr. A. Gažová