Súťaž - Živá Červená stužka

SOŠ dopravná

Zelená 2
03608 Martin-Priekopa

Do aktivity Živá Červená stužka sme sa zapojili po prvýkrát. Pre nepriaznivé počasie sme ju absolvovali v telocvični školy.

PaedDr. K. Trnovská