Súťaž - Živá Červená stužka

Špec. základná škola s materskou školou

Lipová 622
02401 Kysucké Nové Mesto

Prepáčte, že text a foto do súťaže Živá červená stužka posielam až teraz, ale mal som problém s internetom a spojazdnili mi ho až dnes večer. Živú červenú stužku vytvorili deti z našej materskej školy s učiteľkami a žiaci našej školy spolu s pedagógmi a vedením školy. Živú červenú stužku sme vytvorili pomocou červených balónov, ktoré si potom deti zobrali domov, čo bola pre ne výborná motivácia, aby zostali aspoň chvíľu v kľude, kým sme neurobili aspoň jednu slušnú fotku.
S pozdravom Igor Hlatký.

PaedDr. Igor Hlatký