Súťaž - Živá Červená stužka

Spojená škola

Štefánikova 64
08501 Bardejov

Aktivita - fotka - Červené stužky.
28.11.2019 sme sa podieľali na ďalšej aktivite pre Červené stužky.
Zámer vytvoriť živú červenú stužku nám však nevyšiel, keďže sme sa nepochopili s naším fotografom.
Tak sme túto aktivitu splnili len čiastočne.
Zúčastnilo sa jej 57 žiakov a učiteľov. Aktivita sa konala v priestoroch našej školy počas vyučovania. Obliekli sme sa do červenej farby a v rukách sme držali červené balóny. V tento deň sme si tak spoločne pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS a ukončili sme tak sériu aktivít pre Červené stužky.

Mgr. Jana Tipulová