Súťaž - Živá Červená stužka

SOŠ technická

Volgogradská 1
08001 Prešov

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.
Aktivity na našej škole, spojené s touto problematikou:

1. Plagát kampane a informácia o súťaži "Živá červená stužka" boli umiestnené na nástenku školy.

2. Žiaci a učitelia na podporu kampane prišli do školy oblečení v červenom, spolu sa odfotili a vytvorili "živú stužku". Škola sa tak zapojila do súťaže o "Živú červenú stužku" na zviditeľnenie Svetového boja proti AIDS.

3. Žiakom formou prezentácie boli sprostredkované informácie o AIDS a HIV víruse, mohli sa taktiež dozvedieť, ktoré z celebrít podľahli tejto zákernej chorobe.

4. Rozhlasovým vysielaním boli žiaci informovaní o tejto kampani.

5. Na hodinách žiaci skupinovou formou vyplňovali kvíz o kampani Červené stužky, ktorý obsahoval 10 otázok a za každú otázku mohli žiaci získať 1 bod. Tak isto vytvárali tzv. Abecedu kampane, kde doplňovali slová od A po Z, naučili sa tak novú terminológiu, zameranú na zdravie a zdravý životný štýl.

Žiakom sa aktivity páčili, živo medzi sebou diskutovali.

Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tejto kampane.

Martina Nováková

Ing.Martina Nováková, PhD.