Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Zarevúca 18
03401 Ružomberok


Dňa 28. novembra 2019 si žiaci našej školy ZŠ Zarevúca, Ružomberok vypočuli krátku rozhlasovú reláciu venovanú problematike HIV/AIDS a ďalšie informácie mohli čerpať aj z nástenky a plagátov kampane.
Počas posledného novembrového týždňa žiaci na triednických hodinách pripravili červené stužky, ktoré sú symbolom tejto kampane a 29. novembra si ich pripli na oblečenie. Na znak solidarity prišla väčšina žiakov a učiteľov v červenom a spoločne sme cez veľkú prestávku vytvorili v telocvični „Živú červenú stužku“. Aktivita sa žiakom páčila a výsledok je vidieť aj na priložených fotografiách. Tejto kampane sa zúčastnili takmer všetci zamestnanci školy nosením červenej stužky na odeve. O kampani informujeme aj na webovej stránke našej školy.

Mgr. Lenka Macáková