Súťaž - Živá Červená stužka

Stredná zdravotnícka škola - EKI

Námestie 1. mája 1
04801 Rožňava

Dňa 25.11. 2019 zamestnanci a žiaci SZŠ – EKI v Rožňave v počte 227 osôb vytvorili živú červenú stužku s názvom: „V jednote je sila“. Na školskom dvore sa postavili vedľa seba a mali pripnuté červené stužky, ktoré vytvorili žiaci I.B a I.MA triedy a nosíme ich až do 1. 12. 2019, aby sme tak edukovali aj širokú verejnosť o problematike HIV/AIDS.
Naším cieľom bolo aj takouto formou šíriť boj proti HIV/AIDS a podporiť tak aj svetový deň HIV/AIDS – 1. 12. Ako zdravotnícka škola propagujeme dôležitosť starostlivosti, podpory a záujmu o ľudí postihnutých HIV vírusom.

Mgr. Antónia Beniková