Súťaž - Živá Červená stužka

Špec. základná škola

Kostolná 303/18
05995 Toporec

Žiaci našej školy si pripravili srdiečka bielej a červenej farby na nich sme nalepili sviečky. Na našom školskom dvore sme si nakreslili na betón stužku. Dievčatá poukladali na nakreslenú stužku srdiečka so sviečkami. Chlapci zapálili sviečky. Potom sme sa pekne rozostúpili, každý si zobral do rúk srdiečko a tak sme vytvorili živú stužku, so sviečkami sme sa dali do podrepu. Nakoniec sme sa so stužkou odfotili spoločne. Sme radi, že sme aj takou troškou podporili Svetový deň boja proti AIDS.

Hozzová Ľ.