Súťaž - Živá Červená stužka

Gymnázium s VJM

Dunajská 13
81484 Bratislava-Staré Mesto

Vytvorenie Živej Červenej stužky sme na našej škole prepojili s aktivitou „Športom pre Červené stužky“, ktorú zorganizovala naša ŽŠR pod vedením Tomáša Zemana. V ten deň si okrem pripnutých červených stužiek každý obliekol niečo červené - pulóver, mikinu alebo kabát - a po oficiálnom zahájení športového dňa sme sa zhromaždili na školskom dvore.
Na vytvorení Živej Červenej stužky sa zúčastnilo vyše 200 ľudí, nakoľko do aktivity sa okrem študentov gymnázia zapojili aj žiaci našej základnej školy (sme Základná škola a Gymnázium s VJM), ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.
Za vynikajúce zábery ďakujeme nášmu bývalému šudentovi (Áron Mészáros), ktorý pomocou dronu zhotovil nielen krásne fotky, ale aj krátke video.

Mgr. Andrea Szabó