Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Ústredie 760
02301 Oščadnica

Živá Červená stužka
Základná škola Oščadnica Ústredie 760

V tomto školskom roku sa o Červené stužky v našej škole postarali žiaci deviateho ročníka.
V pondelok 25. novembra pripravili Červenú stužku a špendlíky. Stužku strihali na dĺžku 10 centimetrov a rozdávali v triedach našej školy. Pred samotným rozdaním stužiek deviataci oboznámili žiakov každej triedy so symbolikou Červenej stužky a zdôraznili podstatu nosenia Červenej stužky. Žiakom každej triedy ukázali, ako správne zložiť Červenú stužku. Stužky si navzájom žiak žiakovi pripli na oblečenie. Ak sa stalo, že žiak stratil Červenú stužku poskytli mu novú stužku. Dbali na nosenie Červenej stužky až do piatku 29.11.2019.
V piatok 29.11.2019 sme realizovali živú Červenú stužku. Červenú stužku vytvorili žiaci počas veľkej prestávky. Živá Červená stužka bola realizovaná v telocvični. Žiaci sa postavili tak, aby vytvorili symbol Červenej stužky. Najskôr sme vytvorili stužku, v ktorej žiaci stáli. Potom si kľakli a pootočili sa v jednom smere. Červenú stužku tvorilo 36 žiakov a dve pani učiteľky.

Koordinátor Červených stužiek : Mgr. Daniela Mačejková

Mgr. Daniela Mačejková