Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola s MŠ

Ul. Školská č. 339
03261 Važec

Do živej červenej stužky boli zapojení žiaci a pedagógovia našej školy. Takýmto spôsobom sme vyjadrili solidaritu ľudom trpiacim na AIDS/HIV.

Mgr. Zuzana Ilavská