Súťaž - Živá Červená stužka

Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium

Akademika Hronca 1
04801 Rožňava

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj nášho Slovenska, aj každého jedného z nás. Preto sme sa aj my, študenti Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave pri príležitosti svetového dňa boja proti HIV a AIDS rozhodli zapojiť do kampane Červené stužky a vytvoriť našu vlastnú Živú Červenú stužku. Do akcie sa zapojilo 60 študentov spolu so svojimi pedagógmi. Touto tvorivou aktivitou sme chceli vyjadriť nielen podporu ľudom chorým na AIDS,ale aj poukázať na správny postoj k zdraviu a pravé hodnoty života.

Žiacka školská rada v spolupráci s koordinátorkou prevencie HIV a AIDS