Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

J. A. Komenského 161/6
97243 Zemianske Kostoľany


Naša škola v rámci 13. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“ boja proti AIDS/HIV zorganizovala „Živú červenú stužku 2019“, ktorú vytvorili žiaci a pedagogickí zamestnanci Základnej školy dňa 2.12. 2019 o 9,00 na chodbe základnej školy.
Ku všetkým sa prihovorila koordinátorka primárnej prevencie a cez školský rozhlas zdôraznila, že 1.decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS a vysvetlila, že červená stužka je symbolom podpory boja proti tejto chorobe. „Živú stužku“ vytvorilo 106 žiakov ZŠ a 16 dospelých. Spojila ich červená stuha, ktorá sa tiahla chodbou. Veríme, že naša „Živá červená stužka” priviedla všetkých našich žiakov k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života.

Jana Kmeťová