Súťaž - Živá Červená stužka

Spoj. škola i.-SOŠzrpi.

Nám. Štefana Kluberta 1
05401 Levoča

V tomto roku sa naši študenti odboru Sociálno-výchovný pracovník po prvý krát stretli s filozofiou kampane Červené stužky, ktorá ich veľmi oslovila. Rozhodli sa zapojiť do súťaže Živá Červená stužka. V triede najprv vytvorili veľkú červenú stužku a písmená AIDS. Tie zatvorili do levočskej klietky hamby na Námestí Majstra Pavla. Červená stužka pred klietkou symbolizuje kampaň Červené stužky, ktorá výrazne prispieva k šíreniu informácii o tomto ochorení.

Majcherová Katarína