Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Do 13. ročníka kampane Červené stužky sa naša základná škola zapojila, okrem iných aktivít, aj "živou" červenou stužkou. Vytvorili sme ju v telocvični so žiakmi 1. - 9. ročníka a zamestnancami školy 27. 11. 2019. Aktivita sa všetkým páčila a už teraz sa tešíme na ďalší ročník kampane.

Mgr. Silvia Lorenčíková