Súťaž - Živá Červená stužka

Špeciálna základná škola

Ul. SNP 49
05342 Krompachy

V rámci trinásteho ročníka kampane Červené stužky bolo vyhlásených množstvo súťažných aktivít. My sme sa do projektu zapojili viacerými aktivitami. Našou prvou aktivitou, ktorú sme už splnili bolo zhotovenie pohľadníc s motívom AIDS. Spoločne so žiakmi sme sa na danú tému rozprávali a povedali sme si aj, ako máme predchádzať chorobe AIDS. Ďalšia úloha do ktorej sme sa zapojili, bolo vytvoriť Živú Červenú stužku. Túto živú červenú stužku sme vytvorili zo žiakov, ktorých sme obliekli do červených tričiek a postavili sme ich do tvaru stužky.

Mgr. Janka Koršňáková