Súťaž - Živá Červená stužka

Obchodná akadémia

Námestie hrdinov 7
942 01 Šurany

Fotografiu živej stužky sme zhotovili pri príležitosti imatrikulácii žiakov prvého ročníka, aby sme upozornili na Svetový deň boja proti AIDS.

Mgr. Silvia Laurová Ružičková