Súťaž - Živá Červená stužka

Stredná odborná škola pedagogická

SNP 509/116
03914 Turčianske Teplice

Dňa 26.novembra 2019 si Žiacka školská rada (ŽŠR) pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pre žiakov školy opäť pripravila podujatie s názvom - Živá červená stužka.
Žiačky prišli oblečené v červených a bielych tričkách. Cez veľkú prestávku sa študenti a členovia ŽŠR presunuli pred budovu školy, kde znázornili symbol smajlíka z otáznikom a výkričníkom namiesto očí. Tieto znaky majú aj svoj význam. Otáznik predstavuje stále množstvo nezodpovedaných otázok, týkajúcich sa tohto ochorenia, ako aj výčitku voči tým v našej alebo inej spoločnosti, ktorí odcudzujú ľudí s touto chorobou. Výkričník má byť výzvou, tento status quo zmeniť, má byť upozornením pre tých, ktorí si zakrývajú oči, že tento problém tu je, treba ho riešiť a môže sa raz dotknúť každého z nás, ak nebudeme rozširovať osvetu a prevenciu. Študentky v kruhu sú znamením podpory, že držíme s ľuďmi, ktorí sú nakazení touto chorobou. Kruh je nekonečný, čiže i my budeme pri nich stáť do nekonečna a navždy! Týmto symbolickým a malým činom sme chceli prejaviť úctu a empatiu všetkým zainteresovaným v boji s HIV a AIDS.

Jarmila Peldová, Mgr.Natália Zajacová