Súťaž - Živá Červená stužka

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského 215
03852 Sučany

Živá Červená stužka

Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sme sa rozhodli zapojiť okrem iného aj "Živou Červenou stužkou" 29. 11. 2019. Od fotenia nás neodradilo ani nepriaznivé počasie, aj preto sme nakoniec stužku vytvorili v priestoroch telocvične. Podporili sme tak predovšetkým myšlienku kampane viesť žiakov k zdravej a zodpovednej sebaúcte, aj úcte k druhým.
Milo nás prekvapil slušný počet účastníkov, ktorí túto aktivitu podporili. Fotografiu živej stužky sme umiestnili aj na webové sídlo školy, aby sme kampaň pripomenuli čo najväčšiemu počtu ľudí, a zaradili sme ju aj do budúcoročného vydania našej školskej ročenky Potpourri.
Zodpovedná: Mgr. Daniela Mičáňová

Mgr. Daniela Mičáňová