Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola M.R.Štefánika

SNP 3
90028 Ivanka pri Dunaji

Základná škola M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa aj tento rok zapojila do súťaže Živá červená stužka, ktorú sme vytvorili 7.11.2019 počas veľkej prestávky na školskom dvore. Jednotlivé triedy vytvorili živú červenú stužku aj ako kolektív. V tento deň aj prostredníctvom školského rozhlasu odznelo vysielanie zamerané na AIDS. V piatok 29.11.2019 sme mali tematický deň "Červený", to znamená, že žiaci opäť prišli oblečení v červenom a v školskom rozhlase bolo opäť vysielanie o AIDS a o postoji k vlastnému zdraviu a životu.

Mgr. Iveta Pitáková