Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Lúka 135
91633 Lúka

Aj žiaci a žiačky zo ZŠ s MŠ Lúka vytvorili živú červenú stužku. A veru sme sa poriadne červeňali :)

Mgr. Marián Lacko