Súťaž - Živá Červená stužka

Špec.základná škola

Zvolenská cesta 59
98401 Lučenec

Dňa 25.11.2019 sa v rámci Celoslovenskej kampane Červené stužky na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS uskutočnila aktivita s názvom „Živá“ Červená stužka. Tejto aktivity sa zúčastnilo 38 žiakov a 7 pedagógov. Žiaci si na hodinách pracovného vyučovania vyrobili z červeného krepového papiera kvety, ktoré si nasadili na vrch hlavy, aby svojím telom znázornili symbol kampane – červenú stužku.

Mgr.Erika Šoltésová