Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

Černyševského 8
851 01 Bratislava

„POPIS ŽIVEJ ČERVENEJ STUŽKY“
Po výzve v školskom rozhlase, ktorým sme si pripomenuli už tradične kampaň Červené stužky a súťaže, sme sa zapojili opäť do boja proti AIDS. Vyvrcholením kampane bola Živá červená stužka. U nás na škole patrí už od r. 2008 medzi najobľúbenejšiu a najzaujímavejšiu tvorivú aktivitu. Počas prvej vyučovacej hodiny dňa 29. novembra 2019, sa žiaci 1. a 2.stupňa zišli vo vestibule školy, aby v tento symbolický a významný deň zviditeľnili a podporili svetový boj proti AIDS. Žiaci sa v sprievode učiteliek zoskupovali podľa možnosti do dvoj až trojradov. Pravá a ľavá vetva stužky, symboly zdravia a choroby sa spojili, prekrížili a vytvorili Živú stužku. Pravé rameno, ktoré bolo dlhšie, predstavovalo symbol zdravia a ľavé rameno symbol choroby. 300 zúčastnených žiakov v znamení solidarity a s presvedčením o zmysle tejto aktivity, zrealizovali myšlienku smerujúcu k poznaniu, že ľavé rameno stužky sa v budúcnosti postupne skráti o počet chorých ľudí a pravé rameno stužky sa predĺži o počet zdravých ľudí. Žiaci farbou oblečenia symbolizovali sýtočervenou zdravý životný štýl a bledšími odtieňmi červenej farby chorobu. Cieľom tejto aktivity je budovanie postupnej uvedomelosti a zodpovednosti žiakov k vlastnému zdraviu a šírenie osvety.


ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava

Mgr. Janette Teplická