Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Hviezdoslavova 1
05001 Revúca

„Živá“ červená stužka 2018 na ZŠ Hviezdoslavova ulica v Revúcej
Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi.
Kampaň "Živá" červená stužka 2018 si žiaci druhého stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pripomenuli rôznymi aktivitami.
Na hodinách výtvarnej výchovy a hodinách informatiky zhotovovali pohľadnice a plagáty s tematikou červenej stužky. Zapojili sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ZŠ „Logo pre Červené stužky“. Svoje práce, ktoré neboli zaslané do súťaže, vystavili na nástenku špeciálne zhotovenej k tejto tematike.
Počas kampane žiaci pozerali krátke videofilmy o šírení vírusu HIV a príznakoch ochorenia AIDS. Veľká časť rozhovorov žiakov s vyučujúcimi sa venovala hlavne prevencii týchto ochorení.
Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali besedu na tému "HIV/AIDS".
Vyvrcholením aktivít venovaných kampani „Živá červená stužka“ bolo vytvorenie obrazu živej červenej stužky, ktorú vytvorili žiaci šiesteho ročníka.
Mgr. K. Kováčová

Mgr. Katarína Kováčová