Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná odborná škola techniky a služieb

Tovarnícka 1609
95582 Topoľčany

Správa o kampani „Červené stužky 2018.“
Ako každoročne, tak aj tento rok sme sa zapojili do kampane boja proti AIDS.
Žiaci sa tradične zapojili do výtvarnej súťaže „Logo pre červené stužky“, premietali sme film "IN YOUR FACE“ s následnými besedami a vyvrcholením bola tvorba živej červenej stužky v telocvični školy. Tvorba stužky sa stala obľúbenou aktivitou pre našich žiakov a vyučujúcich, každý rok sa snažíme inak vyjadriť, že živá červená stužka nás spája v boji proti AIDS.

Mgr. Martinková, Ing. Urminská