Súťaž - Správa pre Červené stužky

Špec.základná škola

Jilemnického 94/3
05001 Revúca

Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca

ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA


Tento rok sme sa opäť zapojili do kampane ČERVENÁ STUŽKA. Dňa 29.11.2018 ráno o 7,30 hod, keď teplomer ukazoval – 10 ˚C a žiaci uzimení prichádzali do školy, čakala som ich pred bránou našej malej školy s fotoaparátom v ruke. Tentokrát sme sa rozhodli živú červenú stužku urobiť na novej zrevitalizovanej bežeckej dráhe pri našej škole, ktorá bola slávnostne otvorená len necelý týždeň pred fotením dňa 23. 11. 2018. Symbolickú pásku na zrevitalizovanej dráhe prestrihli prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek, primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky mesta Július Buchta a riaditeľka našej Špeciálnej základnej školy v Revúcej Iveta Jančíková. Spojili sme sa pre dobrú vec a to je dôležité.

Mgr. Jana Hrbáľová